Pratite Banke:online i na Twitteru

Blic novosti iz banaka /

USPEŠNO POSLOVANJE NLB BANKE BEOGRAD U 2010. GODINI

 
// 2011-02-10 11:24:19

Pozitivan finansijski rezultat, rast bilansne sume, poboljšanje kvaliteta bilansa i ključnih pokazatelja su osnovne karaketeristike poslovanja NLB Banke Beograd tokom 2010. godine. Na taj način, NLB Banka Beograd je, u otežanim uslovima privređivanja i oštroj konkurenciji, uspela da unapredi svoju tržišnu poziciju u bankarskom sektoru Srbije.

Dobit iz redovnog poslovanja iznosila je preko milijardu dinara (oko 10 miliona EUR-a). Nakon formiranja rezervacija po međunarodnim računovodstvenim standardima, finansijski rezultat na dan 31.12.2010. godine iznosio je 53,2 miliona dinara, što je znatno povoljnije u odnosu na prethodnu godinu. Ovakav rezultat je postignut, pre svega, zahvaljujući dinamičnom rastu prihoda od 10%, uz istovremenu kontrolu troškova (smanjenje za 9%).

Ukupna aktiva iznosila je oko 51 milijardu dinara, odnosno 14% više nego na kraju 2009. godine. Osim toga, u posmatranom periodu, u velikoj meri je izmenjena, odnosno poboljšana struktura bilansa. U aktivi, pojačana je kreditna aktivnost u nebankarskom sektoru za oko 8%. Najviše plasmana usmereno je u privredu, ali je intenzivirano i kreditiranje stanovništva. Takođe, na strani pasive, depoziti nebankarskog sektora su povećani za  trećinu u odnosu na kraj prethodne godine. Ovi podaci su odraz povećanog poverenja privrede i građana u NLB Banku Beograd.

Kvalitet bilansa je unapređen i jačanjem kapitalne osnove. Krajem 2010. godine, realizovana je dokapitalizacija NLB Banke Beograd u iznosu od 15 miliona EUR. Na osnovu toga, povećan je koeficijent adekvatnosti kapitala i poboljšani bilansni pokazatelji. Pojačane aktivnosti na naplati dospelih potraživanja i mere za unapređenje kreditnog portfolija su isto tako pozitivno uticale na performanse NLB Banke Beograd.

Dobrim poslovnim rezultatima realizovanim u 2010. godini, značajno je doprinela saradnja sa Vladom Republike Srbije, Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, Fondom za razvoj Republike Srbije, Narodnom bankom Srbije i drugim nadležnim državnim organima i institucijama. Zahvaljujući tome, NLB Banka a.d. Beograd je obezbedila značajnu kreditnu podršku privredi i građanima uz subvenciju kamatne stope. Tokom posmatranog perioda, NLB Banka a.d. Beograd je bila naročito aktivna u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu – LEDIB. Na osnovu ugovora sa Narodnom bankom Srbije i Vladom Kraljevine Danske, NLB Banka je stekla eksluzivno pravo da usmerava sredstva iz ovog programa u regionalni razvoj Srbije pod veoma povoljnim uslovima. Na taj način omogućeno je otvaranje radnih mesta i podsticanje privredne aktivnosti na području Nišavskog okruga.

U toku 2010. godine, NLB Banka a.d. Beograd je realizovala i nekoliko veoma značajnih projekata. Među ove projekte spada i emisija dugoročnih obveznica sa fiksnom kamatnom stopom denominiranih u EUR. To je prva serija ovakvih obveznica u Srbiji. Na ovaj način je prikupljeno gotovo 500 miliona dinara i promovisan novi instrument na jednom segmentu finansijskog tržišta. Takođe,  treba istaći da je NLB Banka Beograd krajem prošle i početkom ove godine preuzela ulogu administratora za isplatu slovenačkih penzija građanima Srbije koji su stekli ovo pravo. Važan projekat predstavlja i zamena kartica sa magnetnom pistom savremenijim i bezbednijim čip karticama.

NLB Banka Beograd realizovala je i nefinansijske ciljeve postavljene za 2010. godinu. To se pre svega odnosi na jačanje imidža, povećanje satisfakcije klijenata kroz unapređenje kvaliteta usluga i ostvarivanje uloge u sferi društvene odgovornosti i savesnog poslovanja. Ovi ciljevi nisu kratkoročni, nego predstavljaju bitan elemenat strategije koji će opredeljivati poslovanje i u narednom periodu.

Izvor: NLB Banka

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.