Pratite Banke:online i na Twitteru

Saveti i edukacija Narodne Banke Srbije /

Stambeni krediti

 
// 2009-10-19 09:20:34

Posebnu kategoriju dugoročnih namenskih kredita čine stambeni krediti. Ovi krediti se odobravaju za kupovinu kuće ili stana, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju stambenog prostora.

Ova vrsta kredita može biti sa učešćem (5%, 10%, 20% itd.), osigurani kod NKOSK (Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita), uz subvenciju države, za rezidente i nerezidente, odobreni za uknjižene i neuknjižene nepokretnosti i sl.

Na osnovu poslovne politike banke utvrđuju se ulovi odobravanja stambenih kredita

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost je finansijska sposobnost dužnika da vrati uzeti zajam, uvećan za odgovarajući iznos kamate, o roku dospeća.

Kreditnu sposobnost banka ocenjuje na osnovu individualnih podataka koje dobija od Kreditnog biro a vezanih za Vašu zaduženos i urednosti u izmirivanju obaveza, pored toga i na osnovu visine Vaših mesečnih primanja, vrste hipoteke i druge dokumentacije.

Šta je sve potrebno od dokumentacije priložiti za dobijanje kredita?

 • Zahtev za kredit (obrazac banke)
 • Potvrdu o zaposlenju i visini primanja (obrazac banke)
 • Fotokopiju lične karte
 • Predugovor o kupovini nepokretnosti overen kod nadležnog suda
 • Procenu vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
 • Dokumentaciju za obezbeđenje kredita hipotekom
 • Izjavu o administrativnoj zabrani

Dokumentaciju koja je potrebna uz zahtev za kredit razlikuje se od banke do banke, jer svaka banka određuje koja je dokumentacija potrebna za koju vrstu kredita.

Sredstva obezbeđenja kredita

Sredstva obezbeđenja kredita određuje banka.

Kao obezbeđenje kredita klijent banke će možda morati da priloži potpisanu menicu od strane klijenta i/ili žiranta, takođe kreditno sposobnog i hipoteku prvog reda na nekretnine u korist banke. Klijent pod hipoteku može da stavi nekretninu koju kupuje ili neku drugu nekretninu koja je u njegovom vlasništvu ili nekretninu nekog drugog lica, uz saglasnost vlasnika nekretnine.

Ako se u period otplaćivanja kredita, prestane sa uplatama, banka može da proda nekretninu na koju glasi hipoteka kako bi naplatila dug koji klijent ima prema njoj.

Na šta treba posebno obratiti pažnju?

 • Da li je kredit indeksiran u valuti i u kojoj;
 • Da li se na kredit obračunava promenjiva kamatna stopa i na osnovu čega se ona menja (promenom referentnih kamatnih stopa LIBOR-a, EURIBOR-a ili rastom cena na malo);
 • Da li je potrebno obezbediti učešće ili depozit ili ne i na koji način Vam to menja ukupnu obavezu;
 • Da li je obavezno osiguranje kredita kod državnih agencija za osiguranje hipotekarnih kredita ili kod osiguravajućih društava (ukoliko se kredit osigura, kamatne stope su znatno niže a i ostali uslovi su povoljniji);
 • Koje instrumente obezbeđenja je potrebno priložiti (menicu, hipoteku, trajni nalog za naplatu anuiteta, administrativnu zabranu, polisu osiguranja nekretnine vinkuliranu
 • Da li je predviđena i pod kojim uslovima prevremena otplata kredita;
 • Da li postoji mogućnost korišćenja počeka (grejs perioda - perioda u kom se plaća samo kamata, a ne i glavnica);
 • Da li postoji mogućnost da više članova porodice učestvuje u otplati kredita;
 • Da li je neophodan žirant i da li to može biti bračni drug, kao i koliko njegova primanja mogu biti opterećena.

Prilikom uzimanja stambenog kredita država pomaže mladim bračnim parovima koji nemaju stan u vlasništvu, nisu stariji od 45 godina i mesečna zarada im ne prelazi 100000 dinara država pruža pomoć tako što obezbeđuje 20% učešća iz budžeta a kamata na taj deo iznosi 0.5% i on se otplaćuje poslednjih 5 godina perioda otplate kredita.

Pored kamate, odobravanje stambenog kredita zahteva dodatne troškove, poput troškova za obradu kredita, razlike u kursu, procena vrednosti stana, stavljanje hipoteke u korist banke, overavanje kupoprodajnog ugovora i druge takse.

Pre uzimanja kredita, dobro proučite uslove pod kojima se nude pre nego se odlučite da uzmete kredit. Najbolje je da se obratite savetniku za stambene kredite u banci u kojoj želite da uzmete kredit i sa njim popričate o svim detaljima vezanim za kredit.

Najbolje je da upoređujete efektivne kamatne stope (EKS), pri čemu imajte na umu da se kamatne stope kredita indeksiranih u različitim valutama ne mogu uporediti.

Neophodno je da obezbedite učešće od 5-20% u zavisnosti od banke, da bi Vam stambeni kredit uopšte bio odobren. Osiguravanjem kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK) smanjujete kamatnu stopu i cenu kredita. U zavisnosti od toga za koju valutu je vezan stambeni kredit, promenjive kamatne stope se sastoje EURIBOR-a ili LIBOR-a i fiksnog dela koji je izražen u procentima. Mesečne obaveze se plaćaju u dinarima iako je ova vrsta kredita uglavnom indeksirana valutnom klauzolom, jedino što se mesečne obaveze usklađuju sa kursom valute za koju je kredit vezan. Postoje i banke koje kredit vezuju za inflaciju, odnosno rast cena na malo.

Kada je kredit sa varijabilnim kamatnim stopama, visina kamatnih stopa, kao i ukupnih obaveza, se menja zbog promena EURIBOR-a ili LIBOR-a.

Raspitajte se u kojim trenutcima dolazi do promena kamatnih stopa, kada su u pitanju varijabilne kamatne stope ili neki drugi vid ugovorene promene.

Informišite se koliko traje procedura za odobravanje kredita, kako biste mogli da odredite krajnji rok kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko ne budete redovno izmirivali obaveze iz ugovora, postoji mogućnost da banka proda predmet hipoteke i naplati dugove.

 Izvor: Narodna banka Srbije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.