Pratite Banke:online i na Twitteru

Saveti i edukacija Narodne Banke Srbije /

Životno osiguranje

 
// 2009-10-19 14:47:07

Porodični paket osiguranja pripada u grupu riziko osiguranja i ono obezbeđuje pravo na obeštećenje u slučaju “nesrećnog slučaja” svim članovima porodice. Pod “nesrećnim slučajem” se smatra prolazna nesposobnost za rad, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć i smrt usled nezgode.

Ukoliko je u pitanju invaliditet ili smrt, isplaćuje se unapred ugovorena suma (osigurana suma), a ne nadoknađuje se šteta, bez obzira koja je u pitanju.

Nadoknada štete se odvija u slučajevima lečenja ili ostajanje bez zarade zbog nesrećnog slučaja, i tada se naknada isplaćuje u visini pretrpljene štete.

Na osnovu ugovora o osiguranju nastaje osiguranje života, pri čemu osiguravajuće društvo preuzima obavezu da isplati ili isplaćuje odgovarajuću sumu novca u slučaju da se dogodi predviđeni događaj, uz uslov da se u predviđenim rokovima na račun osiguravajućeg društva uplaćuju ugovoreni iznosi novca.

Osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje jer u slučaju Vaše smrti obezbeđujete članove Vaše porodice, a u slučaju doživljenja, isplatom ugovorene novčane sume, taj novac možete koristiti za školovanje dece, kao dodatna sredstva za starost i sl.

Ugovori o osiguranju života su višegodišnji i u zavisnosti od ugovora naplata premije se može vršiti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Takođe u zavisnosti od ugovora, osiguravač može osiguranu sumu isplatiti jednokratno ili u vidu mesečnih rata. Štedeti je moguće u dinarima i devizama.

Zašto ljudi kupuju životno osiguranje?

 • buduća penzija je uvek manja od zarade,
 • iznenadna teška bolest ili smrt mogu mnogo finansijski da opterete prihode u porodici, a sa životnim osiguranjem se porodica obezbeđuje za takve situacije.
 • osiguranjem života mogu se rešiti važna životna pitanja, školovanje dece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće, ili obezbediti dodatna sredstava za „stare dane“.

Prednosti životnog osiguranja

 • štedite za sigurniju budućnost,
 • obezbeđujete sigurnost sebe i svoje porodice,
 • polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrednosti možete koristiti za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),
 • ako ste ugovorili i učestvovanje u dobiti društva za osiguranje i u ukoliko ono dobro poslujete ostvarujete dobit i na taj način

Šta je osigurana suma, a šta premija osiguranja?

Osigurana suma je unapred određeni iznos koji će biti isplaćen u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (doživljenja ili smrti). Premija osiguranja je iznos koji je ugovorač osiguranja u obavezi da plati na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju. Premija je cena za rizik. Premiju osiguranja možete uplatiti:

 • u dinarima ili devizama,
 • jednokratno ili u ratama.

Najzastupljeniji proizvodi životnog osiguranja u našoj zemlji

Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) za slučaj smrti osiguranika.

Jedna od mogućnosti osiguranja života u slučaju smrti jeste da osiguravač umesto vaših solidarnih dužnika ili garanata otplate kredita isplati deo ili celokupan dug Vašeg stambenog kredita banci.

Osiguranje za slučaj smrti nije vezano samo za kredite, već ovo osiguranje pomaže vašoj porodici nakon Vaše smrti, u trenutku kada im je najteže.

Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mešovito osiguranje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju osiguranikove smrti. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

Rentno osiguranje obezbeđuje višegodišnju isplatu unapred ugovorenih iznosa (rente). Neposredna renta omogućava isplatu rente odmah nakon uplate jednokratne premije osiguranja. Odložena renta omogućava isplatu rente posle isteka ugovorenog perioda. Trajanje isplate se ugovara ili kao doživotno ili ograničeno na određeni broj godina. Visina rente zavisi od: iznosa premije osiguranja koji se uplaćuje, pola i starosti osiguranog lica, trajanje perioda isplate rente i trajanja perioda uplate premije. Specijalna vrsta rentne štednje je renta za školovanje dece ili stipendijska renta koja se uplaćuje do napunjene 18. godine korisnika osiguranja, a najčešće se isplaćuje od 18. do 25. godine života korisnika osiguranja.

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja obavezuje društvo za osiguranje da osiguraniku isplati unapred ugovoreni iznos novca (osiguranu sumu) za slučaj invaliditeta ili licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) ako nesrećni slučaj prouzrokuje smrt osiguranika.

Dopunsko zdravstveno osiguranje omogućava isplatu cele ili dela osigurane sume ako dođe do teže bolesti ili hirurške intervencije, kao i nadoknadu troškova lečenja prilikom boravka u inostranstvu.

Koja je razlika između rente i penzije?

Najznačajnije razlike između rente i penzije su sledeće:

 • Vi imate mogućnost da odredite koliko ćete godina primati rentu jer nije vezana za zakonski rok odlaska u penziju,
 • Iznos rente koju ćete doživotno primati je unapred poznat, jer taj iznos možete ugovoriti.

Imajte u vidu

 • Jedno lice može imati više polisa životnog osiguranja.
 • Dopunsko zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje od posledica nezgode možete ugovoriti uz životno osiguranje.
 • Prestankom uplata premija u slučaju osiguranja za slučaj smrti prestaje i osiguranje.
 • Prestankom uplata premija nakon tri ili više godina u slučaju mešovitog osiguranja ne prestaje osiguranje, već se u skladu sa ugovorom osigurana suma smanjuje i novac koji predstavlja otkupnu vrednost Vam može biti vraćen samo pod određenim uslovima, pri tom dospela i uplaćena premija ne može da se vrati.
 • Pre raskida ugovora o osiguranju, osiguravajuće društvo će Vas pismeno opomenuti da nastavite sa uplatama.
 • Vinkulacija polise osiguranja života je, u stvari, ustupanje prava na isplatu osigurane sume poveriocu – najčešće banci.
 • Polisa osiguranja života može biti data u zalogu. Zalaganje polise životnog osiguranja ima dejstvo prema društvu za osiguranje samo ako je društvo pismeno obavešteno da je polisa založena određenom poveriocu.
 • Pre nego se odlučite za osiguranje, proverite da li Vas je poslodavac već osigurao, jer mnogi poslodavci pored životnog osiguranja uplaćuju i osiguranje u slučaju nezgoda, dopunsko zdravstveno i drugo, za svoje zaposlene.
 • Takođe je bitno da proverite koji su uslovi kod različitih osiguravajućih društava i da ih uporedite kako bi imali uvid šta bi Vama najviše odgovaralo.
 • Pre potpisivanja polise osiguranja uverite se da su Vam sve stavke iz polise i ugovora jasne.
 • Pre zaključivanja ugovora o osiguranju, raspitajte se o iznosu otkupa vrednosti polise i uslovima za otkup.
 • Raspitajte se o tome koji su rizici isključeni iz ugovora (samoubistvo, smrt usled učešća u ratnim operacijama).
 • Ne prihvatajte polise na stranom jeziku, jer one nisu pravno zaštićene u našem pravnom sistemu.

 Izvor: Narodna banka Srbije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

1 komentara

 • Vojislav Zikic // 25.05.2010.

  zanima me gde je tu linija zivota i kako Vi objasnjavate klijentu kako da stedi,unapred hvala.

  6.2 (5)

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.