Pratite Banke:online i na Twitteru

Istraživanja portala Banke:online /

Finansijski lizing

 
// 2011-05-30 09:30:59

Ugovor o lizingu je definisan i u ekonomiji i u pravu. Pošto postoje različite definicije ovog instituta, osvrnućemo se na pravno viđenje lizinga.

Građani od skoro mogu da kupuju i stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. Da bi pojasnili šta je to lizing, osvrnućemo se na ugovor o lizingu koji proističe iz Zakona.

U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge (korisnik). Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga koji predmet, potom, daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno vreme i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica.

Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje se depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje samu sebe.

Celovita lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo celog posla. Mogao bi se definisati kao
 ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac premeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje ili, pak, otkupiti ga.

Obaveza davaoca lizinga sastoji se u, pre svega, predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.Potonja obaveza je zaštita od evikcije (odgovornost zbog pravnih nedostataka) i na kraju, davalac lizinga je obavezan da po isteku ugovora prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga (korisnika).

Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga, kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorištavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Na kraju, ako nije ugovoreno drugačije, korisnik je po proteku roka obavezan vratiti predmet lizinga.

Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa pripacima – na način, u mestu i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu u primaocu lizinga za istu štetu. Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca.

Uobičajene klauzule u lizing ugovorima

  • način i uslovi isporuke
  • vlasništvo na predmetu lizinga
  • preuzimanje obaveze u vezi sa porezima i taksama
  • troškovima transporta
  • obaveza zamena delova, servis itd. 

Specifične klauzule u lizing ugovorima

  • isključenje odgovornosti davaoca za neizvršenje isporuke
  • isključenje odgovornosti davaoca za mane opreme

Postoji više vrsta ugovora o lizingu. Dva najčešća su finansijski lizing i direktni lizing. Finansijski lizing je trostrani pravni posao u kome učestvuju tri lica, a zaključuju se dva ugovora. Pravo svojine na opremi koja je predmet ugovora stiče davalac lizinga. Primalac ima na raspolaganju sva pravna sredstva, osim prava na raskid ugovora, ako prodavac ne izvrši ili neuredno izvrši ugovor. 

Direktni lizing je dvostrani lizing. Davalac je istovremeno i prodavac, koji i nakon zaključenja ugovora ostaje vlasnik stvari. Karakteristično je da ne postoji bavični rok unutar koga se ne može otkazati ugovor pa obe strane pod uslovima iz ugovora mogu otkazati ugovor. U suštini, to je zakup ili drugi ugovor sa određenim specifičnim klauzulama.

Ostale vrste ugovora o lizingu su lizing pokretnih i nepokretnih stvari, kratkoročni i dugoročni lizing, sale and lease back lizing itd.
 

Autor teksta: Uroš Nedeljković, novinar magazina Biznis i finansije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Kalkulator kredita

Kursna lista


Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.