Pratite Banke:online i na Twitteru

Blic novosti iz banaka /

ERSTE Bank - Akcije kompanija iz sektora nekretnina iz CIE sa potencijalom rasta od 15%, profitabilnost zaostaje

 
// 2011-10-03 13:39:13
  • Analitičari Erste Grupe prognoziraju ROE od 4% za kompanije iz sektora nekretnina u 2012. godini; kod akcija kompanija iz sektora nekretnina do kraja godine moguć potencijal rasta od 15%
  • Ispodprosečni nivoi profitabilnosti su najveća prepreka dostizanju nivoa tržišne cene prema knjigovodstvenoj vrednosti (P/BV) bliže 1,0x
  • Uzlazni trend u CIE podstiče mali broj praznih nekretnina, snažna tražnja korisnika prostora i malo objekata u planu za izgradnju
  • Najpoželjniji izbor: Preporuke da se kupuju akcije GTC, Immofinanz i S Immo zbog najbolje finansijske stabilnosti, najviše izloženosti prema maloprodaji i najjače profitabilnosti


Nedavni pad prinosa državnih obveznica visokog rejtinga čini da ulaganje u nekretnine izgleda atraktivnije u pogledu relativnih cena izmeĎu klasa sredstava. „Trenutno smo svedoci najvećeg jaza u prinosima od proleća 2009. godine. Međutim, trenutni nivoi ROE su još uvek razočaravajuće niski. I dok su se rente oporavile od krize, tek treba da se dođe do ušteda operativnih troškova, posebno zato što obim razvoja i dobit neće u skorije vreme dostići nivoe pre krize. U prilog akcijama kompanija iz sektora nekretnina govori diskont od 50% na knjigovodstvenu vrednost“, rekao je Günther Artner, jedan od direktora istraživačkog tima Erste Grupe za CIE zadužen za vlasničke instrumente. Kod meĎunarodnog uporeĎivanja grupe sličnih kompanija, akcije kompanija iz sektora nekretnina u CIE pokazuju jasne diskonte u odnosu na knjigovodstvene vrednosti, ali se njima trguje isto kao sa sličnim akcijama po multiplikatorima na bazi tokova gotovine, čime se ističe ispodprosečan nivo profitabilnosti.
Tržišne turbulencije od avgusta ove godine su tržišnu vrednost akcija kompanija iz sektora nekretnina spustile na nivoe iz 2009. godine kada se tek odmaklo od minimalnih tržišnih vrednosti. S obzirom na ove niske nivoe tržišnih vrednosti akcija u odnosu na knjigovodstvene vrednosti, sve je interesantnije da se otkupljuju akcije ili drugi finansijski instrumenti u opticaju umesto da se direktno ulaže u nekretnine. To već primenjuju kompanije conwert i Immofinanz, a možda će ih slediti i druge.

Obimi investicija su opali međukvartalno za 12%

Obimi investicija u Evropi više nego ikada pre prate privredni razvoj. U 2. kvartalu 2011. godine, obimi transakcija na evropskom tržištu investicija su opali za 12% na meĎukvartalnom nivou na 25 milijardi EUR. TakoĎe, kada se vrši poreĎenje na godišnjem nivou, promet investicija je opao za 3% sa 25,7 milijardi EUR u 2. kvartalu 2010 godine. Godišnje smanjenje prinosa od prvoklasnih nekretnina se nastavilo u 2. kvartalu 2011. godine, pri čemu su najveći pad u CIE pokazali Moskva, Sankt Peterburg, Bukurešt i Kijev.
Obimi investicija na tržištu investicija u nekretnine u CIE su do sredine avgusta 2011. godine dostigli 6,9 milijardi EUR, što je 20% više od podatka za celu 2010. godinu, što je činilo približno 120 transakcija. Većina prometa investicija je i dalje koncentrisana na tržišta Poljske i Rusije, na koja otpada više od 70% ukupnih investicija u CIE. Češka Republika je treće tržište po veličini u pogledu investicija u nekretnine u regionu i već je zabeležila rast obima od 50% do sredine avgusta u poreĎenju sa podatkom za finansijsku 2010. godinu. U segmentu poslovnog prostora, promet investicija je u 1. polovini 2011. godine izneo 2,2 milijarde EUR, izazvan uglavnom transakcijama u Rusiji i Poljskoj, na koje je otpalo 75% ukupnog obima. Mada još uvek ima više od 50% prometa koji dolazi od lokalnih investitora, u porastu je prekogranična aktivnost.

Segment maloprodaje beleži najveći porast vrednosti kapitala


Među tri segmenta (stambeni, maloprodaja i poslovni), najsnažniji rast u 2. kvartalu 2011. godine su doživele nekretnine u segmentu maloprodaje, sa 0,8% na meĎukvartalnom i 3,5% na meĎugodišnjem nivou. Privrede sa brzim rastom kao što su Nemačka, Rusija, Poljska i nordijske zemlje zabeležile su povećan promet u segmentu maloprodaje, dok su južnoevropske zemlje zabeležile samo ograničenu aktivnost. Investitori su i dalje oprezniji i zabrinuti za ekonomski rast i uticaj mera štednje na široku potrošnju.

Mada su kapitalne vrednosti za industrijske nekretnine opale, segment poslovnog prostora je zabeležio smanjenje od 0,3% na meĎukvartalnom nivou, ali i povećanje od 2% na meĎugodišnjem nivou. Kada se posmatra na geografskom nivou, najsnažniji sekvencijalni porast investicione vrednosti zabeležen je u regionu CIE sa +0,9% međukvartalno (+3,5 meĎugodišnje), a sledi ga nordijski region sa +0,6% meĎukvartalno (+4,4% meĎugodišnje).

Završetak izgradnje poslovnog prostora u glavnim gradovima u CIE je dostigao novi minimum na nivou od slabih 460.000 kvm u 1. polovini 2011. godine (naspram 2,1 miliona kvm za finansijsku 2010. godinu), od čega je više od polovine tog prostora otpalo na Moskvu. U proceni buduće ponude poslovnog prostora dobru indikaciju pruža uvid u planirane objekte u izgradnji. Glavni gradovi u regionu CE su doživeli porast broja novih projekata.

Što se tiče renti od prvoklasnih nekretnina, izgleda da na evropskim tržištima nekretnina opstaje raniji trend stabilizacije. To se potvrĎuje kada se posmatra Indeks renti za poslovni prostor grupe 15 zemalja EU, koji je u 2. kvartalu 2011. godine ostao nepromenjen na meĎukvartalnom nivou (+2.1% meĎugodišnje), dok je Indeks renti za industrijski prostor grupe 15 zemalja EU zabeležio samo manji pad od 0,5% (-0,1% na meĎugodišnjem nivou). Odgovarajući indeks renti za maloprodaju čak je uspeo i da se poveća za 1,7% na meĎukvartalnom nivou (+2,6% meĎugodišnje), što se uglavnom desilo usled rasta nivoa rente u raznim gradovima u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj i Švedskoj.

Perspektiva

Najveći broj kompanija iz sektora nekretnina ne može da iskoristi ambijent uporno niskih kamatnih stopa jer se hedžuju na višim nivoima. Oba faktora su još uvek kamen spoticanja za poboljšanje ROE. “Dostizanje nivoa pre krize od 10% ROE i pariteta tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti nam ne izgleda verovatno, jer su se te brojke zasnivale na veoma pozitivnom efektu leveridža i uključivale su i visoke dobitke po osnovu revalorizacije. Očekujemo malo više dobitke po osnovu revalorizacije kod kompanija sa novim nekretninama na dobrim lokacijama. Na osnovu naših sniženih procena, regresiona analiza ROE prema P/BV pokazuje potencijal rasta od 15% do kraja godine i 25% do kraja 2012. (pored raspodela dividendi)“, izjavila je Martina Valenta, analitičarka sektora nekretnina u Erste Grupi. U regresionoj analizi ROE prema P/BV koju je izvršila Erste Grupa, kompanije iz sektora nekretnina bi morale da dostignu ROE od 11% da bi dostigle izjednačenost P/BV. Prosečan prognoziran ROE za 2012. godinu je 3,7% za austrijske kompanije iz sektora nekretnina, a 1,9% za graĎevinske kompanije iz CIE. U ovom trenutku, rast od 25% do kraja 2012. godine bi doveo do prosečnog koeficijenta P/BV od 0,6x na kraju 2013. godine.

Izvor: ERSTE Bank

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.