Pratite Banke:online i na Twitteru

Novčanik:Online/

Činjenica da više od 70% građana ne uspeva da na pravi način rasporedi svoja mesečna primanja i obaveze koje ima, dovela je do ideje stvaranja programa za upravljanje troškovima…

Ne znate kako da organizujete potrošnju novca?

Izračunajte svoje troškove!

Sada imate KLIK NOVČANIK!

U skladu sa poslednjim ekonomskim trendovima i preporukama predstavnika uglednih institucija u Srbiji, odlučili smo da se pridružimo propagiranju ideje o korporativno društvenoj odgovornosti i apelu upućenog stanovništvu u vezi lične, odnosno porodične potrošnje.

Trenutno najvažniju akciju ovog tipa najavio je i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. Postojeća inicijativa je zapravo edukativnog karaktera od koje bi direktnu korist imali građani Srbije, a tiče se lične potrošnje građana (upravljanje ličnim finansijama), koju NBS organizuje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Akademijom za bankarstvo i finansije i određenim poslovnim bankama u okviru više malih besplatnih radionica.

Gospodin Jelašić je istakao da se na tim radionicama neće nuditi „magične formule i spasonosna rešenja“ kako bi se preko noći izbrisali nečiji dugovi ili povećala primanja, nego će građani biti podsticani da detaljno razmotre kako da najracionalnije rasporede svoja primanja i ako se odluče za bankarske pozajmice, da to čine po najpovoljnijim uslovima.

Činjenica da više od 70% građana ne uspeva da na pravi način rasporedi svoja mesečna primanja i obaveze koje ima, dovela je do ideje stvaranja programa za upravljanje troškovima.

Ovaj program u vidu tabele pomaže u usklađivanju Vaših primanja sa tekućim troškovima i pruža savet kako da upravljate sa viškom mesečnog porodičnog budžeta ili pak, daje preporuku trenutno najpristupačnijihi izvora sredstava (pozajmice) kod poslovnih banaka.

Doprinos Banke:Online/ tima se sastoji u kontinualnom propagiranju gore pomenutog problema, njegovog značaja i potencijalnim rešenjima koja ćemo Vam periodično nuditi. Kao prvo rešenje ponudićemo Vam Novčanik:Online/, instrument pomoću kojeg ćete moći da pratite tekuće ophođenje prema ličnim finansijama, analizirate postojeće stanje i unapredite ga ili sanirate na neki od ponuđenih načina.

U prvoj instanci korisnik popunjava polja koja karakteriše predložena struktura troškova, a zatim se u zavisnosti od ishoda na kraju meseca opredeljuje za instrument kojim se rešava potencijalni višak u porodičnom budžetu ili sanira i dopunjuje manjak neophodnim sredstvima, a sa preporukom najpovoljnijih uslova sa tržišta.

IZRAČUNAJTE SVOJE TROŠKOVE!

Prilivi

 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %

Odlivi

 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %

Ukupno:

Mogući scenario za datu situaciju u porodičnom budžetu:

Savet Banka Kamata Kategorija
Pozajmiti sredstva Societe Generale banka 19.14% dinarski kredit
Pozajmiti sredstva Dunav banka 20.25% dozvoljeni minus
Plasirati sredstva KBC banka 6% dinarska štednja
Pozajmiti sredstva Raiffeisen banka 19.13% kreditna kartica

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.